Termomodernizacja i remont wnętrz kompleksu budynków Straży Pożarnej w Dąbrowie Białostockiej